O&O werkt. Traject

Traject

Het traject van O&O werkt. bestaat uit zes fasen die men afhankelijk van de situatie meer of minder uitgebreid doorloopt.

1

Inventariseren van de situatie

Aan de hand van een intakegesprek en een eventueel gesprek met de huidige werkgever wordt de situatie in kaart gebracht.

2

Eventuele rouwverwerking

Soms vergt het tijd om iemand gemotiveerd te krijgen voor uitstroom naar een andere werkplek. De woede, de vertwijfeling en het verdriet over het aanstaande verlies van de baan of het onrecht dat iemand in zijn ogen is aangedaan moet verwerkt zijn voordat iemand verder kan. We kunnen hierbij helpen door middel van individuele coachingsgesprekken. Wanneer het nodig is zetten we hiervoor andere deskundigen in.

3

Zelfonderzoek en onderzoek van de arbeidsmarkt

De werknemer moet, om effectief te kunnen solliciteren, goed weten wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Samen met de consulent wordt een persoonlijk profiel opgesteld. We kunnen instrumenten inzetten zoals interessetesten, talenten- en competentietesten en persoonlijkheidstesten. Het doel is om de werknemer inzicht te bieden in de eigen loopbaanwensen en loopbaanmogelijkheden.

 Naast het zelfonderzoek is het belangrijk te weten welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt. Welke kansen zijn er? Is er vraag naar mensen voor functies die passend zijn? Moet de werknemer, gezien de vraag op de arbeidsmarkt, worden bij- of omgeschoold? Deze fase in het traject wordt afgesloten met een duidelijke zoekrichting. De werknemer en de consulent hebben nu duidelijk in beeld naar welke functies moet worden gezocht.

4

Sollicitatietraining

Veel werknemers die in een 2e spoortraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd.

In deze fase wordt aandacht besteed aan het opstellen van een goed curriculum vitae, het schrijven van sollicitatiebrieven, het inzicht geven in vacaturesites en andere vacaturevindplaatsen, het oefenen met netwerken, het bellen met potentiële werkgevers, het gebruikmaken van social media en het oefenen van sollicitatiegesprekken.

In deze fase wordt er rekening gehouden met de behoeften en het niveau van de kandidaat. O&O werkt. levert maatwerk!

5

Bemiddelingsfase

Nu de emoties zijn verwerkt, de kandidaat weet welke functie hij wil en kan uitoefenen en hij de weg weet op sollicitatiegebied, kan het daadwerkelijke zoeken naar een baan beginnen. De consulent ondersteunt de werknemer in het zoekproces en de markt wordt intensief benaderd. Hierbij maken we gebruik van ons grote netwerk in de drie noordelijke provincies en we zijn goed in het benaderen van potentiële werkgevers (jobhunting).

6

Nazorg/coaching in de nieuwe baan

Bij de start van een nieuwe baan of eigen bedrijf ondersteunt de consulent van O&O werkt. de werknemer om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We hanteren een periode van 3 maanden voor de nazorg.

Mochten zich gedurende deze periode problemen voordoen dan kunnen we deze, samen met de nieuwe werkgever, oplossen.

Rapportages

  • De opdrachtgever krijgt per kwartaal individuele voortgangsrapportages aangereikt.
  • Na afronding van het traject wordt binnen twee weken een eindrapportage aan de opdrachtgever verstrekt.